კონფიდენციალობა და უსაფრთხოება

ჩვენი მომხმარებლის მიერ საიტზე რეგისტრაციის დროს მითითებული პირადი ინფორმაცია იქნება დაცული და მასზე წვდომა ექნება მხოლოდ ორგანიზაციის თანამშრომლებს. აღნიშნული ინფორმაციის გამოყენება მოხდება შემოთავაზებების მომზადების და პროდუქტისა თუ მომახურების გაუმჯობესების მიზნით, ასევე მაღაზიაში არსებული აქციების და სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მომხმარებლისთვის ისაწოდებლად.